Wat zijn de belangrijkste geloofsprincipes?

Na Bijbelstudie is de Internationaal Zendingsgenootschap Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging tot een aantal geloofsprincipes gekomen, waaronder de belangrijkste zijn:

  • De Alwetende, liefhebbende God heeft alles in het universum door Zijn Zoon Jezus Christus geschapen; De eigenaar en onderhouder van het universum.
  • Hij nam de uitdaging op Zijn liefdevol leiderschap aan door de wereld met Hem te verzoenen door het leven, sterven en opwekken van Zijn Zoon, het vleesgeworden Woord.
  • De Heilige Geest, Jezus vertegenwoordiger op aarde, overtuigt van zonde, leidt ons in waarheid en geeft kracht om de ongerechtigheid te overwinnen.
  • De Bijbel is het verslag van Gods handelen met de mensheid en de maatstaf van alle beginselen, de tien geboden zijn een uitdrukking van Zijn karakter en het fundament van een voortgaande reformatie.
  • Zijn volk roept, in overeenstemming met Gods woord en onder leiding van de Heilige Geest, iedereen op om zich met God te verzoenen door het geloof in Jezus.
  • Bijbelse profetieën tonen dat de geschiedenis van deze aarde spoedig zal worden afgesloten met de zichtbare wederkomst van Jezus Christus als koning om diegenen tot Hem te roepen die Hem als enige Verlosser en Heer hebben aangenomen.

Ga terug

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan