De Acht Artsen

De Acht Artsen

Gezondheid is geen toevalligheid. Gezondheid vindt men in een gezonde levensstijl, die met de onveranderlijke levenswetten overeenstemt. Zo is een ziekte veelal ook geen toevalligheid.

Verkeerd eten, verkeerd ademen, verkeerd werken, verkeerd uitrusten en verkeerd denken zijn de oorzaken van ziekten. Het is onmogelijk te verwachten, dat men gezond blijft of geneest van een ziekte, als men zijn levensstijl niet in harmonie met deze wetten brengt.

Adam en de rustdag

Adam en de rustdag

God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, met de bedoeling, dat hij opwassen zou in God tot een volkomen afschijnsel Zijner heerlijkheid. Ten einde dit te kunnen bereiken had de mens, die wel naar Gods beeld geschapen was, de aller-nauwste verbinding met God nodig.

In de innigste gemeenschap met God moest de mens niet slechts de grootheid Zijner werken en wonderen ervaren, maar tevens moest hij deelgenoot worden van de goddelijke rust. Om deze rust binnen het bereik der mensen te stellen, gaf Hij aan de mens de Sabbatsrust.

Het lijden van Jezus Christus en de profetie

Het lijden van Jezus Christus en de profetie

Er bestaat een legende die op treffende wijze zowel de ware betekenis illustreert van de menswording van Jezus, als de lijdensgeschiedenis die daarmee nauw is verbonden.

    Er was een man in een diepe modderput gevallen. Met alle kracht die hij bezat probeerde hij daaruit te komen. Echter zonder resultaat. De zuigkracht was zo groot, dat hij bij elke beweging alleen maar dieper in de modder zakte. Wanneer er geen redding kwam opdagen, zou hij door de verstikkingsdood moeten omkomen.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.