Over ons

De Internationaal Zendingsgenootschap Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging is overtuigd, dat Jezus Christus Gods Zoon is. Jezus is onze Schepper en is voor onze zonden gestorven en opgestaan, waardoor er voor iedereen redding mogelijk is van onze overtredingen van Gods wet, de tien geboden. In het Woord van God, de Bijbel, vinden we dit evangelie. Vanuit deze blijdschap willen we deze reddingsboodschap doorgeven aan de gehele wereldbevolking.Secretariaat Nederlandse veld

Secretariaat Nederlandse veld

dhr. Y. Trujillo

Bij interesse, vragen of opmerkingen in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de desbetreffende afdeling.

Phone: + 31 (0)313416222
Mobile: + 31 (0)628460083
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Er wordt gestreefd om binnen een week te reageren.
Zendingshuis Rehoboth

Zendingshuis Rehoboth

dhr. E. Guldemeester

Bij interesse, vragen of opmerkingen in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de desbetreffende afdeling.

Phone: + 31 (0)313416222
Mobile: + 31 (0)-
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Er wordt gestreefd om binnen een week te reageren.Evangelisatie

Evangelisatie

dhr. S. Beets

Bij interesse, vragen of opmerkingen in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de desbetreffende afdeling.

Phone: + 31 (0)-
Mobile: + 31 (0)648010290
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Er wordt gestreefd om binnen een week te reageren.
Gezondheid

Gezondheid

mevr. A. Trujillo

Bij interesse, vragen of opmerkingen in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de desbetreffende afdeling.

Phone: + 31 (0)313416222
Mobile: + 31 (0)-
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Er wordt gestreefd om binnen een week te reageren.Jeugdvereniging

Jeugdvereniging

dhr. H. Rekker en mevr. D. Beets

Bij interesse, vragen of opmerkingen in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de desbetreffende afdeling.

Phone: + 31 (0)313416222
Mobile: + 31 (0)621158668 en + 31 (0)53672199
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Er wordt gestreefd om binnen een week te reageren.
Barmhartige Samaritaan

Barmhartige Samaritaan

mevr. A. van der Giessen

Bij interesse, vragen of opmerkingen in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de desbetreffende afdeling.

Phone: + 31 (0)313416222
Mobile: + 31 (0)-
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Er wordt gestreefd om binnen een week te reageren.

Een kerkelijke familie die stimuleert en geeft; een plaats van verbondenheid in een wereld van verandering.

“Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. – 1 Kor. 12:14-27

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.