Jezus, de wens der eeuwen

Als Jezus niet naar deze aarde was gekomen en onder ons mensen zou hebben geleefd, zou de wereldgeschiedenis er anders hebben uitgezien.

Terecht wordt de wereldgeschiedenis verdeeld in vóór Christus en ná Christus. Hij is het middelpunt, de spil waar de geschiedenis van het mensdom om draait. Het feit dat velen dit niet beseffen, doet aan de waarheid daarvan niets af.


Jezus Christus is niet alleen de beslissende factor die het lot van de mensheid in zijn totaliteit bepaalt. Ieder mens moet een standpunt innemen tegenover de Immanuël, tegenover Hem die tegelijk God en mens was en is. Niemand kan een persoonlijke keuze ontlopen. Het antwoord dat we individueel geven op de vraag wie Jezus voor is, raakt zowel het huidige bestaan als ons leven hierna.

In de vier evangeliën die in de Bijbel zijn opgenomen, leren we Jezus kennen. Niets kan de plaats van die geïnspireerde verhalen innemen. Maar onder die boeken die deze evangeliën toelichten en verklaren, neemt dit boek van de bekende Amerikaanse schrijfster Ellen. G. White (1827-1915) een eerste plaats in.

Het boek laat de liefde van God zien, zoals die geopenbaard is in Zijn Zoon. Jezus trok zijn discipelen aan door zijn aanwezigheid en zijn aantrekkelijk, goedhartig, geduldig en liefdevol karakter. Evenzo wil Hij nog steeds een ieder tot zich trekken. Dit boek is een middel daartoe. Dat de lezer Hem van aangezicht tot aangezicht mag zien, en van hart tot hart mag ervaren.

Het boek is in tientallen talen vertaald en in een oplage van vele miljoenen verspreid. "Jezus, de wens der eeuwen" belicht Jezus op een unieke manier. Het brengt Jezus dicht bij ons. We leren Hem kennen als de Schepper van deze wereld, maar vooral ook als Verlosser en als onze Vriend en Bondgenoot. Het boek bevat geen ingewikkelde theologische verhandelingen - hoe belangrijk die soms ook zijn, maar is het getuigenis van iemand die Jezus Christus persoonlijk heeft leren kennen.

"Jezus, de wens der eeuwen" is het derde deel in een reeks van vijf boeken over de geschiedenis van het mensdom vanaf de schepping van de wereld tot aan de herschepping in het leven hierna. Maar het boek op zich is een afgerond geheel, dat zonder problemen los van de andere delen kan worden gelezen.

Bestel het Nu!


Graag ontvang ik geheel vrijblijvend één exemplaar van het boek: "Jezus, de wens der eeuwen" GRATIS, zolang de voorraad strekt (ipv. € 10,00 excl. portokosten). Deze actie loopt af op 31 december 2021.

Hiervoor neem ik contact op met:

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging
Zendingshuis Rehoboth
tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

 . . .

De ware achtergrond van kerstmis


Altijd al eens willen weten wat De ware achtergrond van kerstmis is? Lees dan dit Thema.

OP = OP, tot 31-12-'21


Klik hier voor vergroten.

Jezus, de wens der eeuwen


auteur: E.G. White
kaft: softcover
pagina's: 696
gewicht: 1.129 gram

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.