Leven met gebed

Leven met gebed

Bidden is het ademen van de ziel. Door het gebed openen wij onze harten voor God, zoals een kind zijn hart opent voor zijn vader.

Door het gebed komen wij in de heilige audiëntie met de Schepper van hemel en aarde. Het is het middel, waardoor wij al onze noden en behoeften, de verlangens van ons hart aan Hem kunnen vertellen, als ook om Hem onze dank en erkenning aan te bieden en Hem deelnemer te maken van onze vreugde.

De ‘Dag des Heere’

De ‘Dag des Heere’

Wanneer we in de Bijbel een kleine zoektocht houden rondom de ‘Dag des Heere’, dan komen we aan de volgende resultaten: ‘Dag des Heren’ komt 19x, ‘Sabbat’: 143x, ‘Zevende dag’: 62x, ‘Zondag’: 0x en ‘Eerste dag’: 53x in de Bijbel voor. Bij het inzoomen op het eerste resultaat kan de volgende opmerking worden geplaatst.

Een bovenaards strijdtoneel rondom jou!

Een bovenaards strijdtoneel rondom jou!

Veel mensen geloven niet in het bestaan van een duivel. De Bijbel daartegen wel. Zij beschrijft hem niet als een gehoornd monster met paardenhoeven, maar als een van God afgevallen engel, met machtige intelligentie, dat met ongelooflijke handigheid is uitgerust.

Hij is de vader van de leugen en het boze. De Bijbel beschrijft dat de duivel, die ook wel satan wordt genoemd, reeds in de hemel zijn rebellie tegen God is begonnen en dat hij daarom met zijn afvallige engelen uit de hemel naar de aarde is verbannen. “Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.” [Openbaring 12:12]

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.