Bergopwaarts

Bergopwaarts

Er zijn van die gezegden die je eerst moet meemaken om de juiste betekenis ervan te kunnen begrijpen. Weleens van ‘bergopwaarts’ en ‘bergafwaarts’ gehoord?

Als je in de bergen bent, dan ben je geneigd om steeds omhoog te kijken. Met je oog het landschap volgend kom je vanzelf bij de top aan; je horizon is de top van een berg.

Gezondheid door vertrouwen

Gezondheid door vertrouwen

Godsvertrouwen, zon, lucht, voeding, rust, beweging, water en matigheid zijn de geneesmiddelen, welke de mensen gegeven zijn om naar lichaam, ziel en geest gezond te worden.

Godsvertrouwen is wel het belangrijkste geneesmiddel, omdat het alle gemoedstoestanden omvat, welke zowel in gunstige als ongunstige zin op het lichamelijke gebeuren kunnen uitwerken. Geest en lichaam staan in nauwe verbinding met elkaar. Zo kunnen zorgen, angst, ontevredenheid, berouw, schuld, moedeloosheid en wantrouwen de levenskrachten ondermijnen.

Levensreform

Levensreform

Het leven, wiens laatste geheimen de mens nooit ontsluieren zal, speelt zich volgens vastgestelde wetten af, die van Goddelijke oorsprong zijn en wier minachting het verloop van het leven wijzigt.

Deze wijziging moet uiteraard voor de dragers van het leven, onverschillig of het om mensen, dieren of planten gaat, schadelijk zijn, want slechts de vervulling van de levenswetten kan een normaal onverkort verloop garanderen. Natuurlijk kan ook door de een of andere catastrofe leven vernietigd worden; hierdoor wordt het normale verloop onderbroken. Dit ligt in de afhankelijkheid van de levende wezens van aardse- en kosmische machten, die alle leven kunnen vernietigen.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.